Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 09. 04. 1987 - 11. 04. 1987

Nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov navštívil Československo. Významná část obyvatelstva si s jeho příjezdem spojovala naděje na spuštění skutečné perestrojky v ČSSR a na personální změny v československých vrcholných státních a stranických institucích, a tím i na celkovou proměnu politického klimatu. Gorbačov však ve svých improvizovaných vystoupeních hovořil o Československu jako o zemi s vysokou životní úrovní a podpořil tehdejší vedení KSČ v čele s Gustávem Husákem i s jeho pookupační politikou.

 

Událost dne 09. 04. 1948

Ústřední výbor KSČ rozhodl o konání voleb s jednotnou kandidátkou Národní fronty. Žádné jiné politické strany ani kandidáti mimo tuto kandidátku nebyli k volbám připuštěni.

 

Událost dne 09. 04. 1948

Ústřední výbor KSČ přijal zásadu o slučování dělnického hnutí a zároveň rozhodl o sloučení KSČ a Československé sociální demokracie na bázi marxismu-leninismu.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.