Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 08. 05. 1945

V noci z 6. na 7. května 1945 byla ve francouzské Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. Tímto aktem skončila druhá světová válka. Kapitulace měla vstoupit v platnost jednu minutu po půlnoci z 8. na 9. května 1945. Když se Stalin dozvěděl o podpisu kapitulace, důrazně u Spojenců požadoval, aby byla kapitulace Německa podepsána znovu - v Berlíně před vrchním velením všech zemí protihitlerovské koalice a ne jen před vrchním velením Spojeneckých vojsk. Kapitulace Německa byla v Berlíně znovu podepsána 9. května 1945 těsně po půlnoci - mezi 00:16 a 0:43 hodin -  v době, kdy již bezpodmínečná kapitulace, poprvé podepsaná v Remeši, vstoupila v platnost. Konec druhé světové války byl a je slaven zeměmi bývalých Spojeneckých vojsk jako Den vítězství  8. května a Den osvobození v bývalém Sovětském svazu, resp. Rusku, až 9. května.  Československo si, coby poslušný sovětský satelit, konec druhé světové války 8. května po celou dobu existence komunistického režimu vůbec nepřipomínal a neslavil jej. Jako státní svátek se 8. květen v Československu jako Den vítězství začal slavit až od roku 1991, kdy změnu v zákoně o státních svátcích (č. 218/1991 Sb.) schválil československý parlament. 

 

Událost dne 08. 05. 1945

Zástupci České národní rady a německý generál Rudolf Toussaint podepsali protokol o kapitulaci, podle něhož měly být v Praze zastaveny boje a Němci mohli ustupovat na Západ. Boje však ani poté neustaly. Teprve až 9. května do Prahy dorazily jednotky Rudé armády, které pomohly město vyčistit od zbytků nepřátelských sil.

 

Událost ve dnech 05. 05. 1945 - 08. 05. 1945

V sobotu 5. května 1945 zahájil rozhlasový hlasatel Zdeněk Mančal ranní vysílání českého protektorátního rozhlasu dodnes památnými slovy „Je sechs hodin“ a dále už pokračoval jen v češtině. Lidé si to vyložili jako signál, že „už to prasklo“ a začali spontánně strhávat po Praze německé nápisy a vyvěšovat československé vlajky. Tak vypuklo pražské povstání.

Vice informací: http://www.totalita.cz/pbh/pbh_0003.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.