Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 07. 11. 1917

V Rusku propukla Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která ovlivnila politický vývoj v Evropě i na dalších světových kontinentech na mnoho následujících desetiletí. VŘSR patřila k nejzákladnějším historickým událostem mezinárodního komunistického hnutí. Sovětský svaz v tento den slavil, až do svého rozpadu, svůj státní svátek. Před Listopadem 1989 byla VŘSR každoročně bombasticky připomínána i v Československu. V celé zemi byly pořádány lampionové průvody k sovětským památníkům, byly kladeny věnce k hrobu sovětských státníků a uctívány byly i další modly komunistického hnutí. Tímto dnem začínal tzv. Měsíc československo-sovětského přátelství (lidově zvaný měsíc zostřeného přátelství se SSSR). Revoluce nesla název »říjnová« proto, že podle starého ruského kalendáře, proběhla 25. října 1917. Ve skutečnosti šlo o převrat provedený rudými gardami v Petrohradě pod vedením vojenského revolučního výboru při petrohradském Sovětu, jemuž předsedal Lev D. Trockij. V. I. Lenin byl v ilegalitě ve Finsku a do Petrohradu přijel těsně před zasedáním II. všeruského Sovětu 7. listopadu 1917, s Trockým a dalšími představiteli bolševiků se rozhodli vyhlásit povstání ještě před zahájením sjezdu, který se obratnou manipulací stal bolševickým. Zajištěním důležitých komunikací, ministerstev a dalších významných institucí, včetně obsazení Zimního paláce večer 7. listopadu, kdy se připojili námořníci krondštadtské posádky, byla akce v Petrohradě dovršena. Obyvatelstvo se neúčastnilo. Druhého dne, 8. listopadu 1917, byla zatčena Prozatímní vláda a provoláním »K občanům Ruska!« bylo veřejnosti oznámeno, že moci se jménem dělnické třídy ujímá bolševická strana. Zatčena byla carská rodina a později popravena. Státní aparát byl nahrazen bolševickým. Začátkem listopadu 1917 byla nastolena bolševická moc v dalších důležitých ruských městech, 25. listopadu v Moskvě, kam byla po vyhlášení sovětské ústavy z roku 1918 přestěhována bolševická vláda.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.