Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 06. 05. 1990

V důsledku reformního procesu Pražského jara 1968 byla poprvé od roku 1948 v Plzni a v dalších západočeských městech připomenuta role americké armády při osvobozování Československa v roce 1945.

 

Událost dne 06. 05. 1969

Předsednictvo ÚV KSČ přijalo „opatření v oblasti sdělovacích prostředků“, vydavatelům novin a časopisů uložilo vypracování ideového rozboru periodik. V této době již je při moci nová politická garnitura v čele s Gustávem Husákem a kola normalizace se roztáčela.

 

Událost dne 06. 05. 1968

Zástupci tvůrčích svazů spisovatelů, dramatických a rozhlasových umělců, filmových a televizních tvůrců (FITES), výtvarníků, architektů, skladatelů, novinářů a vědců ustavili Koordinační výbor tvůrčích svazů (KOO TS) s cílem pohotově reagovat na události Pražského jara 1968, ovlivňovat společenský vývoj, bránit reformní proud, společně vystupovat vůči Národní frontě a Ministerstvu kultury a informací. Centrum KOO TS bylo ve filmovém a televiznímu svazu FITES, předsedou byl zvolen režisér Ladislav Helge, tajemník FITES Ludvík Pacovský se ujal téže funkce i v KOO TS. KOO TS nárokoval zastoupení v Národní frontě po jednom z představitelů za každý svaz. S požadavkem rezonoval projev předsedy Národní fronty Františka Kriegla, který na předsednictvu ÚV KSČ 18. května 1968 charakterizoval svou představu o tomto orgánu: »V procesu všestranného rozvoje socialismu bude Národní fronta jako nestátní politický organismus, založený na dobrovolném svazku politických stran, společenských a zájmových organizací, tvůrčích uměleckých svazů a kulturně osvětových organizací národností, usilovat o to, aby všechny se současně rozvíjely samostatně, svébytně jako významní činitelé společenské aktivity…«

 

Událost dne 06. 05. 1948

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé přijalo zákony, jimiž znárodnilo některé šlechtitelské podniky, přírodní léčivé zdroje a lázně.

 

Událost dne 06. 05. 1945

Československá vláda, která dosud sídlila v osvobozených Košicích, se přestěhovala do osvobozené Bratislavy.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.