Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 06. 01. 1977

V zahraničních médiích bylo večer poprvé zveřejněno Prohlášení Charty 77. Jeho signatáři kritizovali československou politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V dokumentu signatáři vyzvali nejvyšší představitele země k nápravě tohoto stavu a k zahájení konstruktivního dialogu o tomto tématu. Charta 77 měla podle představ autorů zakládajícího textu upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat.Hlavními autory textu byli spisovatelé Václav Havel a Pavel Kohout. K Chartě 77 se mohl přihlásit každý svým podpisem. V první vlně byla publikována jména 242 signatářů, jejichž podpisy však zabavila Státní bezpečnost při zadržení Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Pavla Landovského 6. ledna 1977, když vezli originál Prohlášení Charty 77 do parlamentu, na Úřad vlády a do Československé tiskové kanceláře.Prvními mluvčími Charty 77 byli Jiří Hájek, Václav Havel a Jan Patočka.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ch77.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.