Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 05. 04. 1989

Podpisem závěrečných dohod skončily 5. dubna 1989 v Polsku rozhovory u »kulatého stolu«. Probíhaly od 6. února 1989. »Kulatého stolu« se účastnili zástupci opozice, kterou reprezentoval především odborový svaz Solidarita a představitelé polské komunistické strany (Polská sjednocená dělnická strana PSDS). Tato jednání nakonec vedla k postupné změně režimu. 

 

Událost dne 05. 04. 1968

V posluchárně Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích proběhla ustavující schůze Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Stalo se tak v důsledku politického uvolnění a s ním spojeného společenského vzepětí v rámci probíhajícího Pražského jara 1968. Schůzi řídil Ludvík Rybáček s dvanáctičlenným přípravným výborem. Přítomno bylo zhruba 200 lidí, z nichž 144 podepsalo žádost o registraci KAN. Hlasováním bylo rozhodnuto, že do KAN nemohou vstoupit členové politických stran. Žádost o registraci byla podána 7. dubna 1968 na Národní výbor hlavního města Prahy. Dopisem Ministerstva vnitra ze 16. května 1968 pak byla povolena přípravná činnost KAN bez schválení stanov. Ministerstvo vnitra 7. září 1968 činnost KAN zakázalo. KAN byl trnem v oku komunistům. Na celopražském aktivu funkcionářů KSČ 3. června 1968 pronesl Gustáv Husák: »KAN je hochštaplerský, antisocialistický a antikomunistický. Doufám, že nikdy nebude schválen.« Předseda vlády Oldřich Černík se ptal: »Kdo platí akce KANu? Využijme všech prostředků, aby nedošlo ke vzniku nové politické strany.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/kan.php

 

Událost ve dnech 01. 04. 1968 - 05. 04. 1968

Začalo pětidenní zasedání ústředního výboru KSČ, na kterém bylo odvoláno celé dosavadní předsednictvo strany a přijat „Akční program KSČ“.

 

Událost dne 05. 04. 1945

Na první schůzi nové československé vlády v osvobozených Košicích byl přijat Košický vládní program. V jeho 16 kapitolách byly zformulovány hlavní zásady budování nového československého státu.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/kvp.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.