Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 04. 04. 1969

Na náměstí v Jihlavě vzplála další živá pochodeň. Podpálil se čtyřicetiletý otec rodiny Evžen Plocek, člen okresního výboru KSČ, delegát mimořádného vysočanského XIV. sjezdu KSČ, zaměstnanec závodu Motorpal. Evžen Plocek skonal 9. dubna 1969. Jeho pohřbu se účastnily tisíce lidí.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_ploceke.php

 

Událost ve dnech 03. 04. 1963 - 04. 04. 1963

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání 3.-4. dubna projednal zprávu »o porušování stranických zásad a socialistické zákonnosti v období kultu osobnosti« a »přijal závěry po stranické linii a doporučil, aby Nejvyšší soud a generální prokuratura na základě závěrů zprávy komise pověřené přešetřením politických procesů přijaly patřičná opatření«. to nápravě porušování zákonnosti v 50. letech. »Zprávu o výsledcích revize politických procesů z období let 1949-1954« publikoval deník Rudé právo až 22. srpna 1963.

 

Událost dne 04. 04. 1949

Podpisem smlouvy byla založena Severoatlantická aliance (NATO). Zakládajícími státy NATO byli Belgie, Dánsko, Francie, Kanada,Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Spojené království, Spojené státy americké. Jak se píše na oficiálních stránkách aliance, založení NATO bylo »součástí širšího úsilí bylo, aby aliance sloužila třem účelům: odrazování sovětské rozpínavosti, zabránit oživení nacistického militarismu v Evropě prostřednictvím silné severoamerické přítomnosti na starém kontinentu a povzbuzení evropské politické integrace.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nato.php

 

Událost dne 04. 04. 1947

KSČ vyhlásila Hradecký program. Pod heslem: „Půda patří těm, kteří na ní pracují“ požadovala parcelaci půdy nad 50 hektarů.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/prg_hradec.php

 

Událost dne 04. 04. 1945

Jmenována první vláda Národní fronty Čechů a Slováků v čele se Zdeňkem Fierlingerem (ČSSD), dosavadním předsedou exilové československé vlády. Prezident Edvard Beneš zároveň rozpustil Státní radu Československou. Ta vznikla 21. července 1940 jako poradní a kontrolní orgán vedle 1. čs. exilové vlády v Londýně vedená Eduardem Benešem a Janem Masarykem jako jeden z prozatímních orgánů státní reprezentace ČSR v zahraničí za druhé světové války.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.