Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 31. 08. 1971

V Praze a Bratislavě byla založena republiková Sdružení katolických duchovních »Pacem in terris«, která měla zajistit spolupráci státu a církve. Podle informací Rudého práva se na pražské konferenci účastnilo 150 zástupců kněžského stavu římskokatolické církve všech krajů Čech a Moravy. Sdružení deklarovalo, že je dobrovolným společenským a zájmovým hnutím, které sjednocuje katolické duchovní ČSR. Navázat mělo na činnost bývalého Mírového hnutí katolického duchovenstva, které přestalo působit během Pražského jara v roce 1968. Název »Pacem in terris – mír na zemi« byl názvem encykliky papeže Jana XXIII. Předsedou sdružení v České socialistické republice byl zvolen kapitulní vikář olomoucké arcidiecéze prof. J. Vrána, předsedou ve Slovenské socialistické republice se stal probošt družné kapituly bratislavské, děkan cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Bratislavě Msgr. ThDr. M. Višňovský. Vatikán aktivitu »Pacem in terris« po celou dobu existence sdružení odmítal.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.