Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 31. 03. 1968

Ve velkém sále kulturního domu na Slovanském ostrově v Praze se konala ustavující schůze K 231, jehož hlavními představiteli byli předseda Karel Nigrin, tajemník Jaroslav Brodský a Ota Rambousek. Účast byla obrovská (asi 2000-2500 lidí) a sál ani nemohl pojmout všechny účastníky. Přípravný ústřední výbor K 231 seznámil shromáždění se vznikem klubu a po pronesení několika projevů a přečtení pozdravných dopisů (např. od Eduarda Goldstückera nebo Prokopa Drtiny) byl přípravný výbor pověřen vyhotovením stanov a uspořádáním celostátního sjezdu organizace do června. Účastníci shromáždění byli vyzvání k zakládání poboček klubu v jednotlivých okresech. O tomto shromáždění informovaly veřejnost všechny hlavní deníky. Název klubu byl odvozen od zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky, podle kterého byla většina politických vězňů v 50. letech souzena.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/k231.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.