Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 30. 06. 1990

Jmenován papežský nuncius v Praze Msgre. Giovani Coppa.

 

Událost dne 30. 06. 1947

Svou činnost ukončila UNRRA, mezinárodní organizace založená v roce 1943. Jejím cílem bylo »plánovat, koordinovat, spravovat nebo zajišťovat pomoc obětem druhé světové války ve všech oblastech pod kontrolou OSN«. UNRRA zajišťovala potraviny, palivo, oblečení, přístřeší, základní potřeby a zdravotnické služby. V letech 1945 – 1946 sehrála klíčovou roli v návratu osob z táborů pro vysídlené lidi do jejich domovských zemí. UNRRA byla zrušena usnesením Valného shromáždění OSN.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.