Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 30. 05. 1953

V sobotu 30. května 1953 se v 9 hodin ráno konalo na Pražském hradě plenární zasedání Ústředního výboru KSČ. Na tomto zasedání byl projednán návrh předsednictva ÚV KSČ na usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží. K předloženému návrhu referoval Antonín Zápotocký, jehož projev byl, jak píše tehdejší Rudé právo, »mnohokráte přerušován bouřlivým souhlasným potleskem«. Ústřední výbor KSČ návrh na usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků jednomyslně schválil.Poté se k mimořádné schůzi sešla vláda Československé republiky, kterou řídil předseda vlády Viliam Široký, a schválila vládní návrh zákona o peněžní reformě a zrušení lístků. Návrh tohoto vládního zákona poté na své plenární schůzi schválilo Národní shromáždění. Českoslovenští občané byli měnovou reformou zcela ožebračeni, zatímco státní podniky, které stály před krachem, byly rázem oddluženy. Ministr financí Jaroslav Kabeš označil reformu za »nástroj třídního boje«, západní tisk za »velkou peněžní loupež«.Měnová reforma přinesla lidově demokratickému režimu první velké dělnické bouře a stávky od února 1948. Na mnoha místech se protestovalo. Shlukování lidí v závodech přerostlo v řadě případů ve stávky. Pro všechny akce byla charakteristická jejich živelnost a spontánní vypuknutí. Jejich délka se pohybovala od půl hodiny do osmi hodin. Někde stávkovaly celé závody, jinde jen několik dílen či provozů. Bezpečnostní síly tvrdě zasáhly.

 

Událost dne 30. 05. 1948

V tento den proběhly parlamentní volby. Poprvé byla sestavena jednotná kandidátka Národní fronty. Žádné strany ani kandidáti mimo tuto kandidátku nebyli k volbám připuštěni. Byla vyžadována veřejná volba, za neúčast hrozily postihy, především v zaměstnání. Nesouhlas s jednotnou kandidátkou Národní fronty mohl být vyjádřen pouze vhozením bílého hlasovacího lístku do volební urny. Skutečný počet těchto lístků byl komunisty záměrně snížen na zhruba 10 %.

Vice informací: http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.