Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 30. 11. 1989

• Bylo vydáno rozhodnutí, že 4. prosince 1989 budou zrušeny výjezdní doložky, nutné pro vycestování z republiky. • Ze Švédska do Prahy se vrátil František Janouch, český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl a zakladatel Nadace Charty 77. Mj. řekl: »Nečekal jsem, že dojde k tolika změnám v tak krátké době. Připadám si jako o Vánocích, každý den nové a nové dárky…« • K nově ustaveným politickým stranám a hnutím se přihlásila sociálně demokratická strana a strana zelených. • Na základě změn v ústavě ČSSR rozhodlo ministerstvo školství zrušit výuku marxismu-leninismu, stejně tak byl zrušen Ústav marxismu-leninismu Univerzity Karlovy, místo něj zřízen Ústav sociálně politických věd. Na vysokých školách byly zrušeny katedry marxismu leninismu. Rušila se nomenklatura učitelů a pedagogů, nadále měly být přijímáni uchazeči bez ohledu na stranickou příslušnost. Hlavní hledisko pro přijetí - odbornost a morální kvality. • Občanské fórum nepožaduje žádné ministerské křeslo, ale navrhuje předsedovi vlády, aby ministrem národní obrany byl nezkompromitovaný nevoják, a stejně tak ministrem vnitra byl nezkompromitovaný občan civilista, který není členem KSČ. Podrobnosti na našich stránkách.

 

Událost ve dnech 30. 11. 1989 - 01. 12. 1989

Do Československa se vrátil písničkář Karel Kryl, aby se účastnil pohřbu své matky. Na rozdíl od mnoha dalších exulantů a emigrantů měl stále československé státní občanství. Nebylo proto jasné, jak se zachovají příslušníci československé pasové kontroly. Karel Kryl proto požádal o pomoc svého přítele, opata Anastáze Opaska, který mu přes bavorskou vládu sehnal tzv. humanitární vízum.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.