Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 03. 08. 1968

V Bratislavě se konala schůzka představitelů pěti komunistických stran (SSSR, NDR, BLR, PLR, MLR) s delegací KSČ. Dle vzpomínek Alexandra Dubčeka byl předem připravený text společného prohlášení po prudkých diskusích přepracován. Ve finální verzi tak sice byla formulace o rovnosti, suverenitě, státní nezávislosti, ale prohlášení zároveň deklarovalo, že je ochrana socialismu internacionální povinností všech socialistických zemí. Prostřednictvím tajemníka ÚV KS Ukrajiny Šelesta odevzdal v Bratislavě Vasil Biľak zvací dopis pro Brežněva, podepsaný rovněž Aloisem Indrou, Antonínem Kapkem, Drahomírem Kolderem a Oldřichem Švestkou, se žádostí o pomoc Československu všemi prostředky.

 

Událost dne 03. 08. 1945

Vydán Dekret presidenta Beneše č. 33 o zestátnění filmu.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.