Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 03. 04. 1963 - 04. 04. 1963

Ústřední výbor KSČ na svém zasedání 3.-4. dubna projednal zprávu »o porušování stranických zásad a socialistické zákonnosti v období kultu osobnosti« a »přijal závěry po stranické linii a doporučil, aby Nejvyšší soud a generální prokuratura na základě závěrů zprávy komise pověřené přešetřením politických procesů přijaly patřičná opatření«. to nápravě porušování zákonnosti v 50. letech. »Zprávu o výsledcích revize politických procesů z období let 1949-1954« publikoval deník Rudé právo až 22. srpna 1963.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.