Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 03. 12. 1989

Prezident republiky Gustáv Husák jmenoval na návrh premiéra Ladislava Adamce novou vládu ČSSR. Její složení však vyvolalo všeobecnou vlnu odporu a nesouhlasu, protože byla složena z 15 komunistů, 1 socialisty, 1 lidovce a 3 nestraníků. Veřejnost začala organizovat protestní petice a mítinky. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí novou federální vládu odmítly a vyzvaly premiéra Adamce, aby do 10. prosince provedl její další a zásadnější rekonstrukci.

 

Událost dne 03. 12. 1989

Československá vláda přijala stanovisko ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 do Československa a pověřila ministra zahraničních věcí Jaromíra Johanese jednáním o mezivládní dohodě se SSSR a odchodu sovětských vojsk ze země.

 

Událost dne 03. 12. 1989

Za předsednictví Jozefa Stanka začala jednat parlamentní komise pro dohled na vyšetření událostí ze 17. listopadu 1989.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.