Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 03. 10. 1989

Více než 5 tisíc občanů NDR se tísnilo v prostorách velvyslanectví SRN v Praze na Malé Straně. Dalších asi 1.500 lidí zaplnilo přilehlé komunikace a dožadovalo se vstupu do objektu. Dovnitř byly ale nakonec vpuštěny jen matky s kojenci a malými dětmi. Předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec v telefonickém hovoru informoval spolkového kancléře Helmuta Kohla, že československá vláda a vláda NDR umožní těmto lidem výjezd přes území NDR do SRN. Vláda NDR rozhodla dočasně pozastavit bezpasové a bezvízové výjezdy svých občanů do Československa. Ministerstvo zahraničních věcí ČSSR předalo velvyslanci SRN v ČSSR protestní nótu, v níž poukazovalo na "protiprávní jednání" SRN, které mělo odporovat Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Bylo zveřejněno prohlášení tiskového mluvčího vlády ČSSR, která odmítla pokusy učinit ČSSR spoluzodpovědnou za situaci, spojenou s hromadným exodem občanů NDR.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.