Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 29. 07. 1968 - 01. 08. 1968

Na slovensko-sovětských hranicích v Čierné nad Tisou byla zahájena dvoustranná jednání představitelů ÚV KSČ a ÚV KSSS o situaci v Československu. Toto jednání mělo přispět k uklidnění napjatých vztahů. Sovětská strana zde ústy Leonida Brežněva připomněla, že "SSSR ztratil při osvobozování Československa 20 miliónů svých vojáků". Nelze tedy očekávat, že Československo pustí ze zóny svého vlivu a vydá jej Severoatlantické alianci nebo československé pravici. Československá delegace zdůraznila, že demokratizační proces neznamená ústup Československa ze socialistického společenství. V závěru jednání souhlasila s provedením některých opatření, které sovětští soudruzi požadovali. Jednalo se o zavedení cenzury, zastavení činnosti KAN, K231 a přípravného výboru pro založení Čs. sociální demokracie. Nic z toho nebylo do srpnové okupace zrealizováno.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.