Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 29. 03. 1990

Federální shromáždění rozhodlo o novém názvu republiky - Československá federativní republika (ČSFR).

 

Událost dne 29. 03. 1968

Byla obnovena mládežnická organizace Junák. Jeho činnost byla ukončena v roce 1950. Starostou Junáka se stal Antonín Sum, bývalý osobní tajemník Jana Masaryka. O dva roky později, 15. září 1970, byl skauting opět zakázán a ustavena byla jednotná dětská organizace Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.