Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 29. 12. 1989

Federální shromáždění zvolilo Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky. K volbě prezidenta republiky se sešli poslanci nejvyššího zákonodárného a zastupitelského sboru ČSSR ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jediným kandidátem, na němž se shodli představitelé politických stran, Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí při jednáních u kulatého stolu 22. prosince 1989, byl spisovatel a dramatik Václav Havel. Poprvé po 41 letech byl do funkce hlavy státu navržen reprezentant širokého proudu politických sil - nekomunista, bojovník za dodržování lidských a občanských práv, demokracii, svobodu a pravdu. Jednání této 21. schůze obou sněmoven za účasti 183 poslanců Sněmovny lidu a 140 poslanců Sněmovny národů řídil nový předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček. Poslancům návrh na kandidáta předložil předseda federální vlády Marian Čalfa. Ve svém projevu uvedl, že „Václav Havel je nejvýznamnějším představitelem zápasu o mravnost demokratické politiky. Jeho život je příkladem člověka, který stojí za svými názory i navzdory perzekuci. Přímočarost jeho politické aktivity, ať už jako člena Klubu angažovaných nestraníků v roce 1968, zakladatele a prvního zástupce Charty 77, či předního představitele Občanského fóra, ukazuje na jeho mravní velikost a na velké zkušenosti z práce mezi lidem. Tím si získal úctu všech, kteří dokážou rozumně zhodnotit význam charakterových vlastností politika v moderní době…“ Po volbě složil Václav Havel předepsaným, způsobem svůj slib a ztvrdil podpisem. Zazněla československá státní hymna doprovázená dvaceti dělostřeleckými salvami. Nad Pražským hradem zavlála československá státní vlajka a prezidentská standarta. Zástupy lidí směřovaly od rána na Hradčanské náměstí v Praze. Občané zaplnili nejen náměstí, ale i prostory hradních nádvoří. Na třetím nádvoří se konala vojenská přehlídka čestné stráže československé armády a Hradní stráže, kdy prezidenta republiky doprovázel ministr národní obrany generálplukovník Miroslav Vacek. Poté v reprezentačních prostorách Pražského hradu blahopřáli Václavu Havlovi ke zvolení členové parlamentu, jednotlivých vlád, diplomatického sboru, dále zástupci kultury, vysokých škol, sportu, armády, církví, jednotlivých krajů a představitelé politických stran a hnutí. Poté vystoupil Václav Havel na balkón třetího nádvoří, aby pozdravil shromážděné občany a poděkoval všem Čechům, Slovákům a příslušníkům jiných národností za podporu. Řekl: „Slibuji vám, že nezklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. Musí se to stát slušným a pokojným způsobem, aby nebyla pošpiněna čistá tvář naší revoluce. Je to úkol pro nás všechny. Děkuji vám!“ Děkovné bohoslužby v Katedrále sv. Víta se Václav Havel zúčastnil spolu s manželkou a členy rodiny. Po uvítání biskupy a dalšími církevními hodnostáři se prezident poklonil ve Svatováclavské kapli ostatkům českých patronů Sv. Václava a Sv. Anežky. Slavnostní mši sloužil arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor za řízení dirigenta Libora Peška přednesly Te Deum Antonín Dvořáka. Po krátké modlitbě pak s monstrancí s Nejsvětější svátostí v ruce kardinál novému prezidentu požehnal. Po skončení obřadu se zcela zaplněná staroslavná katedrála rozezněla Svatováclavským chorálem, do jehož tónů se rozezvučely všechny zvony chrámu sv. Víta. Večer se na Staroměstském náměstí konal Ples národního porozumění, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí. Přišel je pozdravit také nový prezident republiky.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_havelv.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.