Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 28. 04. 1948

Ústavodárné Národní shromáždění přijalo zákon č. 137/1948 Sb. o zestátnění Československého rozhlasu.

Vice informací: http://www.totalita.cz/sp/sp_d_cro_50.php

 

Událost dne 28. 04. 1948

Ústavodárné Národní shromáždění schválilo další znárodňovací zákony: zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském zákon o znárodnění velkoobchodních podniků zákon o znárodnění ve stavebnictví zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.