Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 28. 10. 1989

Také v roce 1989 došlo v Praze u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa v roce 1918 k demonstraci proti režimu, kterou příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB) rozehnali. Protirežimní demonstrace se uskutečnila na výzvu nezávislých iniciativ (Charta 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratická iniciativa, Obroda a Nezávislé mírové sdružení). Její účastníci skandovali hesla: Pusťte politické vězně! - Propusťte Havla! - Masaryk - Dubček - Havel! Rozvinuli přitom transparenty: Pravda zvítězí! - Republiku si rozvracet nedáme! - Chceme demokracii! Podle údajů Federálního ministerstva vnitra zadržely policejní orgány 359 aktivních účastníků demonstrace, z toho 18 cizinců a 52 účastníků předchozích demonstrací. Ze zadržených bylo 229 osob ihned propuštěno, 149 zůstalo v celách předběžného zadržení. Kontrolováno bylo 1.172 lidí. V krajích ČSSR (mimo Prahu) bylo zadrženo 198 osob, 958 osob bylo perlustrováno, k výslechům a tzv. preventivním pohovorům bylo předvedeno nebo předvoláno 253 osob.

 

Událost dne 28. 10. 1988

Na výzvu nezávislých iniciativ se v odpoledních hodinách shromáždilo na pražském Václavském náměstí několik tisíc lidí na pokojné demonstraci k 70. výročí vzniku Československa. Policejní jednotky zaútočily krátce po zahájení demonstrace a za použití pendreků, vodních děl, obrněných transportérů a služebních psů demonstraci brutálně rozehnaly. Policie kontrolovala celkem 483 osob, z toho 19 cizinců. Zadržela a na svá místní oddělení odvezla 133 osob, z nichž většinu ještě týž den propustila. S 29 účastníky demonstrace bylo zahájeno trestní řízení. V ostatních větších městech byla účast na protestních shromážděních nízká. V Brně se na náměstí Svobody sešlo asi 400 občanů. Několik dnů před výročním dnem zahájila Státní bezpečnost preventivní represi, jejímž výsledkem bylo zajištění a několikadenní uvěznění asi 140 demokratických aktivistů, s 95 osobami byly uskutečněny »varovné pohovory«. Státní bezpečnost provedla také 30 domovních prohlídek. S předstihem byla rovněž zahájena zastrašovací kampaň v oficiálních sdělovacích prostředcích.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.