Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 27. 01. 1990 - 28. 01. 1990

Ve dnech 27. a 28. ledna 1990 proběhl mimořádný sjezd Socialistického svazu mládeže (SSM). Činnost organizace byla ukončena. Delegáti sjezdu se shodli na vytvoření nového Svazu mladých, který měl být samostatnou, společenskou a dobrovolnou organizací mladých lidí, nezávislou na jakékoli politické straně.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php

 

Událost dne 28. 01. 1977

V pražském Národním divadle proběhlo shromáždění kulturních pracovníků, národních a zasloužilých umělců, členů československých uměleckých svazů – spisovatelů, herců, skladatelů, hudebních umělců, architektů a výtvarníků. Pod heslem „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“ reagovalo na Prohlášení Charty 77. Přítomní umělci museli vyslechnout angažované projevy zástupců jednotlivých svazů, ve kterých se přihlásili „k hodnotám socialismu“ a odsoudili „rozvratnou činnost“ signatářů Charty 77. Na závěr přednesla herečka a předsedkyně Svazu československých dramatických umělců Jiřina Švorcová „Provolání československých výborů uměleckých svazů“. Toto provolání na konci shromáždění přítomní umělci podepisovali. Celé setkání vysílala přímým přenosem na prvním programu Československá televize. Na televizní obrazovce se tak objevovaly nejznámější tváře československé kultury „propůjčené“ této vysoce angažované, prokomunistické politické akci.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ch77anti.php

 

Událost dne 28. 01. 1976

Československé sdělovací prostředky oznámily, že se z Rádia Svobodná Evropa, kterou komunistický režim označoval za štvavou vysílačku, vrátil československý rozvědčík Pavel Minařík, který zde sedm let působil a plnil rozvědné úkoly.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_minarikp.php

 

Událost dne 28. 01. 1975

Zemřel Antonín Novotný. V letech 1953 až 1968 první tajemník ÚV KSČ a v letech 1957 až 1968 prezident republiky. V roce 1960 vyhlásil, že v Československu byl vybudován socialismus a toto slovo se dostalo i do názvu státu. Byl sebestředný a ješitný a jeho politika byla centralistická a necitlivá vůči Slovensku. Jako nejvyšší představitel země omezoval nastupující liberalizaci. Na prosincovém zasedání ÚV KSČ v roce 1967 byla jeho politika podrobena kritice. V lednu 1968 byl odvolán z funkce I. tajemníka ÚV KSČ a v březnu 1968 abdikovat z funkce prezidenta republiky. V květnu 1968 byl odvolán ze všech funkcí a bylo mu pozastaveno členství v KSČ. Vráceno mu bylo v roce 1971 tajným usnesením normalizačního ÚV KSČ. Do politického života se již nevrátil.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_novotnya.php

 

Událost ve dnech 28. 01. 1970 - 30. 01. 1970

Zasedání ÚV KSČ, které se konalo ve dnech 28.-30. ledna 1970 přijalo usnesení o výměně stranických legitimací a schválilo text „Dopisu ÚV KSČ všem základním organizacím a členům strany k výměně členských legitimací KSČ v roce 1970“.

Vice informací: http://www.totalita.cz/norm/norm_02.php

 

Událost ve dnech 26. 01. 1954 - 28. 01. 1954

Ve dnech 26.-28. ledna 1954 proběhl vykonstruovaný politický proces s přední členkou KSČ Marií Švermovou a krajskými tajemníky KSČ. Marie Švermová byla odsouzena na doživotí, propuštěna byla po 5 letech. Více na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/proc/proc_02.php

 

Událost ve dnech 26. 01. 1949 - 28. 01. 1949

Ve dnech 26.-28. ledna 1949 proběhl vykonstruovaný politický proces s armádním generálem Heliodorem Píkou. Odsouzen byl k trestu smrti, který byl vykonán 21. června 1949. Čest jeho památce!

Vice informací: http://www.totalita.cz/proc/proc_pikah.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.