Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 27. 06. 1968

V Literárních listech byl zveřejněn text spisovatele Ludvíka Vaculíka »Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem«. Manifest nabádal k rozvoji lidového hnutí, které by podpořilo demokratizační proces v zemi a současně varoval před antikomunismem. Vyjadřoval obavu z působení konzervativních členů KSČ a jejich podpory ze strany Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy. Ludvík Vaculík v textu také otevřeně upozornil na možnou sovětskou vojenskou intervenci. Text vzbudil ve společnosti veliký ohlas – příznivý i negativní. K prvním signatářům rychle přibývali další. Jeho zněním se zabývalo i Předsednictvo ÚV KSČ, které text odsoudilo s tím, že »znehodnotí obrodné úsilí nynějšího vedení KSČ«. Konzervativní část vedení KSČ situace využila k rozpoutání hysterie a útoku na progresivní většinu. Západní novináři psali o „zbytečném dráždění“ a moskevská Pravda článek označila za »útok proti socialistickým základům Československa« a za »kontrarevoluční spojení s imperialistickou reakcí«. Signatáři manifestu byly v době normalizace za tento svůj svobodný postoj perzekvováni. Mnozí byli nuceni podpis odvolat.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/2000slov.php

 

Událost dne 27. 06. 1950

Ráno byla na dvoře pankrácké věznice popravena Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra - odsouzeni k trestu smrti v procesu s Miladou Horákovou a spol. Stalo se tak i přes protesty osobností z celého světa. ČEST JEJICH PAMÁTCE!

 

Událost dne 27. 06. 1948

Proběhl slučovací sjezd KSČ a Československé sociální demokracie. Pod záminkou sjednocení levice bylo upevněno vedoucí postavení KSČ ve státě.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_05.php

 

Událost ve dnech 19. 06. 1948 - 27. 06. 1948

Začal XI. všesokolský slet, jeden z posledních projevů svobody v Československu po převzetí moci Komunistickou stranou Československa. Během sletu došlo k projevům sympatií k předúnorovému vedení státu. Při mohutném pochodu Prahou vyvolávali Sokolové slávu prezidentu Benešovi a před komunistickými politiky v čele s Klementem Gottwaldem stojícími na tribuně odvrátili hlavy na opačnou stranu. Kolik lidí bylo za demonstrace na sletu vyhozeno ze zaměstnání a ze škol, kolika dalším bylo zabráněno studovat nebo získat kvalifikované zaměstnání, to už se dnes nedá zjistit. Akční výbory Národní fronty vyloučily na podzim roku 1948 ze sokolských jednot asi 11.000 členů. Následovalo nedobrovolné začlenění Sokola do »Jednotné socialistické tělovýchovy« a jeho umlčení na dlouhých 41 let.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0002.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.