Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 27. 04. 1978

Ustaven Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Cílem výboru bylo sledovat a zveřejňovat případy lidí, kteří byli v Československu z politických důvodů trestně stíháni a vězněni v rozporu s československými zákony a mezinárodními úmluvami o lidských právech, a poskytovat jim pomoc. Zakladateli VONS byli Rudolf Battěk, Otta Bednářová, Jarmila Bělíková, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Přemysl Janýr, Elzbieta Ledererová, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Ludvík Pacovský, Jiří Ruml, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Anna Šabatová, Jan Tesař, Petr Uhl Sdělení VONS byla zasílána československým státním orgánům, československým oficiálním sdělovacím prostředkům, světovým agenturám a zahraničním médiím. Za dobu své existence bylo předáno 1.125 sdělení. Organizace VONS byla z hlediska právního postavení občanů patrně nejdůležitější společenskou iniciativou, ani jí jako celku, ani jejím jednotlivým členům se doposud nedostalo docenění, které si zaslouží.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vons.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.