Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 27. 03. 1968

V Praze byl ustaven přípravný výbor klubu politických vězňů K 231, který měl hájit zájmy bývalých politických vězňů a usilovat o jejich co nejrychlejší rehabilitaci. Název klubu byl odvozen od zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky, podle kterého byla většina politických vězňů v 50. letech souzena. Předsedou výboru se stal profesor Karel Nigrín, tajemníkem Jaroslav Brodský, členy byli dále Josef Čech, Ota Rambousek, Radovan Procházka, Václav Paleček, Zdeněk Mráz a další. Ještě týž den Brodský s Mrázem o založení klubu informovali sekretariát ÚV KSČ a navštívili i ministerstvo vnitra, kde proti založení klubu neměli námitek. Vyžádali si pouze brzké předložení stanov, které podléhaly schvalovacímu zřízení. Poté o založení klubu informovali i ČTK a Československou televizi, kde jim bylo přislíbeno zveřejnění informace o ustavující schůzi. Ta byla plánována na neděli 31. března 1968 do velkého sálu kulturního domu na Slovanském ostrově.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/k231.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.