Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 27. 11. 1989

Knihovny v ČSSR zpřístupnily dosud zakázanou literaturu.

 

Událost dne 27. 11. 1989

Generální manifestační stávky, která začala úderem 12. hodiny, se zúčastnila celá Československá republika. Lidé ze všech podniků, úřadů, obchodů, škol a institucí vyšli do ulic s československými státními vlajkami a transparenty.Na Václavském náměstí z budovy Melantrichu se hovořilo naposledy. Občanské fórum navrhlo ukončit 27. listopadem celostátní stávkové hnutí. Z balkónu promluvil také ředitel Prognostického ústavu Valtr Komárek a řekl, že »nesmíme zradit velké poselství, které vynesli na slunce naši studenti.« Varoval před kompromisy mezi novou skutečností a starou společenskou strukturou. Byly by odrazem politické naivity. Na manifestaci oznámila Jiřina Jirásková z Vinohradského divadla, že delegace stávkového výboru předala dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi, v němž žádá odstoupení premiéra Ladislava Adamce a navrhuje do jeho funkce Valtra Komárka.Zástupci vysokoškolského studentstva a předseda koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol Martin Mejstřík však oznámili, že budou ve stávce pokračovat, dokud nebudou splněny všechny jejich požadavky. Na závěr zazpívala Marta Kubišová státní hymnu. Emigranti herec Pavel Landovský a spisovatel Pavel Kohout odpoledne přejeli československou státní hranici mezi Rakouskem a ČSSR u Petržalky. Dorazili do Bratislavy a ještě se stihli zúčastnit generální stávky a mohutné manifestace. Na manifestaci se mj. četl dopis Ladislava Mňačka, v němž psal, že je stále na druhé straně pichlavého drátu a zejména varuje svobodné občany nepodlehnout slibům komunistů, dokud jsou u moci. Generální stávka trvala dvě hodiny a zejména dělníci z výrobních podniků prohlašovali, že tyto prostávkované hodiny nahradí. Další události toho dne na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_1127.php

 

Událost ve dnech 20. 11. 1952 - 27. 11. 1952

Ve dnech 20. – 27. listopadu 1952 proběhl v Praze vykonstruovaný politický monstrproces s tzv. „vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.“ Komunistická justice nad křivě obviněnými významnými činiteli KSČ vynesla 11 trestů smrti a 3 doživotní tresty. Proces zapadal do koncepce vykonstruovaných procesů v ostatních socialistických a lidově demokratických státech řízených Sovětským svazem.

Vice informací: http://www.totalita.cz/proc/proc_slanskyr.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.