Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 26. 08. 1970

V Praze se konala konference o komunistické výchově mládeže na základních a středních školách za účasti 600 pracovníků českých škol. Hlavní projev měl ministr školství J. Hrbek. Bylo přijato prohlášení ke školským a výchovným pracovníkům před zahájením nového školního roku.

 

Událost dne 26. 08. 1969

Svoje politické selhání, tj. podpis zákonného opatření, si Alexandr Dubček uvědomil. V dopise prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi žádal o zastavení kampaně proti reformnímu hnutí Pražského jara 1968. Odpověď nedostal a šéfredaktor Tribuny Oldřich Švestka jeho dopis odmítl uveřejnit.

 

Událost ve dnech 23. 08. 1968 - 26. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V noci z 26. na 27. srpna 1968 byl v Moskvě byl podepsán tzv. Moskevský protokol, který znamenal počátek tzv. konsolidace, resp. normalizace v KSČ a v celé společnosti. V československé delegaci byli také ti představitelé KSČ, kteří byli zatčeni 21. srpna 1968 a jako vězni odvlečeni do Sovětského svazu. Moskevský protokol podepsali všichni členové československé delegace včetně Alexandera Dubčeka (který se podepsat v určitou chvíli zdráhal). Jediným, kdo odmítl podepsat byl František Kriegel. Československá delegace se hned po podpisu vrátila zpět do Československa, kde její členové byli uvítáni jako hrdinové. Obyvatelstvo neznalo obsah i závěry rozhovorů, protože text Moskevského protokolu byl tajný. Podrobnosti o událostech tohoto dne najdete na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/19680826.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.