Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 26. 07. 1968

Na podporu československo-sovětského jednání v Čierné nad Tisou uveřejnily ve zvláštním vydání Literární noviny (Literární listy) „Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ“ koncipované spisovatelem Pavlem Kohoutem. Základní krédo souznělo s občanským hnutím: „Jednejte, vysvětlujte, ale jednotně a bez ústupků obhajte cestu, na kterou jsme vyšli a ze které živi nesejdeme… Myslíme na vás. Myslete na nás! Píšete za nás osudovou stránku dějin Československa. Napište ji s rozvahou, ale především s odvahou. Ztratit tuto jedinečnou šanci by bylo naše neštěstí a vaše hanba. Věříme vám!"Celorepubliková podpisová akce pod Poselstvím se stala celonárodním referendem s heslem „Socialismus, spojenectví, suverenita, svoboda“ s důrazem na poslední dva pojmy.„Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ“ přečetli Pavel Kohout a Jiří Hanzelka v Československé televizi. Před televizními kamerami předali Alexanderu Dubčekovi podpisové archy. Výrazem hnutí za suverenitu státu bylo 85 509 podpisů za první dva dny. Celkově pak jejich počet dosáhl miliónu signatářů.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.