Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 26. 06. 1968

Národní shromáždění přijalo zákon č. 84/1968 Sb., jímž byla v Československu zrušena cenzura. »Cenzura je nepřípustná« bylo uvedeno v paragrafu 17. Dále tento paragraf definoval, co je to cenzura: »Cenzurou se označují jakékoli zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky.« Zákon vešel v platnost 28. června 1968 zveřejněním ve Sbírce zákonů. Přijetí zákona jen legislativně ztvrdilo faktickou neexistenci cenzury. Hromadné sdělovací prostředky – tisk, rozhlas a televize – již dávno pracovaly svobodně; také proto, že již 4. března 1968 předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o zastavení cenzury. Zrušení cenzury bylo zrušeno 13. září 1968, kdy Národní shromáždění v pookupační době plnění Moskevského protokolu přijalo zákon, který znovu zavedlo kontrolu sdělovacích prostředků.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.