Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 25. 06. 1968

Byl schválen zákon č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, s cílem občanské i politické rehabilitace většiny politických vězňů. Vzniklé rehabilitační soudy posuzovaly platnost jednotlivých politických rozsudků, zvláště z 50. let. Tento proces pokračoval i po okupaci vojsky Varšavské smlouvy, postupně však byl utlumen a nebyl dokončen. Rehabilitaci Milady Horákové se podařilo uskutečnit až po Listopadu 1989. Na vzniku tohoto zákona měl velkou zásluhu K 231 Citace z úvodu zákona: »Odčinění křivd, k nimž v minulosti došlo porušením zákonnosti na úseku trestního soudnictví, je základním předpokladem pro obnovení obecné a plné důvěry v socialistickou zákonnost a spravedlnost. Zejména je třeba, aby se urychleně dostalo plné rehabilitace občanům, kteří byli odsouzeni a potrestáni jako škůdci socialismu, ač se na zájmech socialistické společnosti trestnou činností neprovinili. Nelze však odstraňovat akty revoluční zákonnosti, oslabovat či dokonce popírat socialistický právní řád. Rehabilitace se nemůže týkat nepřátel socialistické výstavby, kteří trestnými činy proti republice nebo jinou trestnou činností porušili platné zákony a byli podle nich právem potrestáni.«

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.