Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 25. 05. 1990

V Praze byla za účasti prezidenta Václava Havla otevřena kancelář Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe - RFE).

Vice informací: http://www.totalita.cz/sp/sp_z_rfe.php

 

Událost ve dnech 25. 05. 1971 - 29. 05. 1971

Ve dnech 25. až 29. května probíhal v Praze XIV. sjezd KSČ. Potvrdil linii normalizace ve vnitřní i zahraniční politice po porážce Pražského jara 1968. Generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ zvolen Gustáv Husák a předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise Miloš Jakeš. Do vedení strany – předsednictva ÚV KSČ – byli zvoleni: Vasil Biľak, Peter Colotka, Karel Hoffmann, Gustáv Husák, Alois Indra, Antonín Kapek, Josef Kempný, Josef Korčák, Jozef Lenárt, Ludvík Svoboda a Lubomír Štrougal.

 

Událost ve dnech 25. 05. 1949 - 29. 05. 1949

Ve dnech 25. až 29. května 1949 probíhal v Praze IX. sjezd KSČ. Šlo o první sjezd KSČ po převzetí moci v Československu v únoru 1948. Předsedou strany byl zvolen Klement Gottwald, generálním tajemníkem Rudolf Slánský, předsedou Ústřední revizní komise Josef Štětka. Sjezd vytýčil »Generální linii výstavby socialismu«.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.