Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 25. 02. 1969

V Praze na Václavském náměstí se upálil student Jan Zajíc. Jeho motivaci nejlépe vystihuje úvodní část poselství, které zanechal: "Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše vědomí jako POCHODEŇ č. 2" Ve stejný den na následky zranění zemřel.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_zajicj.php

 

Událost dne 25. 02. 1950

V pražském Státním sanatoriu v Legerově ulici zemřel na následky zranění po nelidském mučení při výslechu příslušníky Státní bezpečnosti číhošťský farář, páter Josef Toufar. Estébáci se ho snažili násilím přinutit k doznání, že při bohoslužbě v kostele v Číhošti zinscenoval pohyb kříže na oltáři. Úkaz známý jako Číhošťský zázrak spatřily desítky lidí a dodnes se ho nepodařilo jasně vysvětlit.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_toufarj.php

 

Událost dne 25. 02. 1948

ÚNOR 1948 V Praze proběhla druhá protikomunistická demonstrace studentů. Měla opět podobu pochodu od Národního divadla směrem k Pražskému hradu. V Nerudově ulici a na Loretánském náměstí byli studenti příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí zastaveni a brutálně napadeni. Pozatýkáno bylo 118 studentů a další byli zraněni. Akční výbor Čs. lidové strany v čele s Josefem Plojharem a Aloisem Petrem převzal do svých rukou pražský sekretariát strany. Ve vedení Československé sociální demokracie převzal moc levicový proud v čele se Zdeňkem Fierlingerem po dohodě s předsedou strany Bohumilem Laušmanem. Dopoledne byl ustaven Ústřední akční výbor s účastí zástupců KSČ, Čs. sociální demokracie, prokomunistických politiků Československé strany národně socialistické a Československé strany lidové, osobností veřejného i společenského života, členů Ústřední rady odborů, zástupců 21 celostátních korporací. Do čela výboru byl zvolen Antonín Zápotocký (KSČ), generálním tajemníkem se stal Alexej Čepička (KSČ). Akční výbory Národní fronty začaly provádět tzv. „očistu“ závodů, škol a dalších organizací od „reakčních živlů“. Zhruba hodinu před polednem se k prezidentu Edvardu Benešovi dostavili zástupci KSČ Klement Gottwald, Václav Nosek a Antonín Zápotocký a předali mu návrh personálního obsazení nové vlády. Zástupce Československé strany národně socialistické, Vladimíra Krajinu, prezident již nepřijal. V 16.00 byla na pražském Václavském náměstí zahájena manifestace asi 25.000 pracujících, organizovaná KSČ. V 16.30 prezident Edvard Beneš přijal demisi ministrů a za účasti Klementa Gottwalda podepsal návrh nové vlády. Z celkového počtu 25 členů v ní bylo 13 ministrů za KSČ, 3 bezpartijní a zbytek tvořili dosazení zástupci nekomunistických stran, politicky závislí na KSČ. Gottwald poté odjel na Václavské náměstí informovat shromážděné, že prezident jeho návrhy přijal. Cesta k totalitě se otevřela. Více na našich webových stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1948/1948_0225.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.