Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 25. 01. 1969

Desetitisíce občanů se na nádvoří pražského Karolina poklonily památce Jana Palacha. U katafalku s rakví ocenil rektor Univerzity Karlovy profesor Oldřich Starý studentův heroický čin a zdůraznil, že „tato pochodeň burcuje všechny lidi dobré vůle důsledně, ale i rozvážně dále pokračovat v cestě nastoupené lednem 1968.“ Nekonečný zástup občanů poté Jana Palacha doprovázel Staroměstským náměstím k soše Jana Husa a k Filozofické fakultě (náměstí kde stála v té chvíli neslo Palachovo jméno). Poslední rozloučení na Olšanských hřbitovech se uskutečnilo již pouze za účasti rodiny, pozvaných hostů a novinářů. Nad hrobem kázal evangelický farář Jakub S. Trojan. S projevy, v nichž byla zdůrazněna mravní síla Palachova činu a nadčasovost jeho oběti vystoupili kromě rektora UK, také děkan Filozofické fakulty Jaroslav Kladiva, studenti Zdeněk Touš a Michael Dymáček. Promluvil také ministr školství Vilibald Bezdíček, který byl spolu s ministrem sportu Emanuelem Bosákem jediným zástupcem české vlády na pohřbu. Pro veřejnost však byli oba prakticky neznámí, neboť do svých funkcí nastoupili teprve 8. ledna 1969. Ze skutečně důležitých stranických a státních představitelů se pohřbu nezúčastnil nikdo. Pořadatelem pohřbu byl Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy. Rakev s ostatky byla již od 24. ledna 1969 vystavena v Karolinu. Ve stejný den se večer ve Všetatech uskutečnil smuteční průvod, kterého se zúčastnila většina místních obyvatel. Požadavek studentů a biskupa Františka Tomáška, aby byl Jan Palach pochován na Slavíně, byl odmítnut. Hrob na Olšanských hřbitovech byl v následujících dnech neustále zasypáván květy a obložen hořícími svíčkami.

Vice informací: http://www.janpalach.cz/

 

Událost dne 25. 01. 1946

První transport odsunutých sudetských Němců odjel z Mariánských Lázní do americké okupační zóny v Německu. Jednalo se o 1.200 osob.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.