Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 24. 02. 1948

ÚNOR 1948 V Československu proběhla celorepubliková hodinová generální stávka, které se zúčastnilo přes 2,5 milionů pracujících. Pokračovaly nátlakové akce KSČ – zatýkání funkcionářů nekomunistických politických stran (především Československé strany národně socialistické). Bylo zastaveno vydávání stranických novin Svobodné slovo. V lidové straně převzal Akční výbor kontrolu nad vydáváním deníku Lidová demokracie. Lidové milice obsadily sekretariát Čs. sociální demokracie v Lidovém domě. Poté se vedení této strany rozhodlo akceptovat dohodu s KSČ, spočívající především v účasti jejich ministrů v nové vládě. Do vedení nekomunistických politických stran byly dosazovány prokomunistické Akční výbory. Více na našich webových stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1948/1948_0224.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.