Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 23. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V Moskvě začala jednání mezi československými politiky a sovětským politickým byrem. Na konci těchto jednání byl 26. srpna 1968 podepsán tzv. moskevský protokol, ve kterém se československá strana zavázala k mnoha protireformním krokům a v podstatě k návratu k politice před lednem 1968. Na tato jednání byli účastníci československé delegace dopraveni různým způsobem. Zatímco prezident Ludvík Svoboda odletěl dopoledne (v doprovodu Biľaka, Indry, Pillera a Husáka) do Moskvy letadlem a přivítán s nejvyšším státními poctami, Alexander Dubček, Josef Smrkovský a František Kriegel byli 21. srpna v Praze sovětskými vojáky zatčeni a do Moskvy dopraveni v podstatě jako vězni. Mezitím v celém Československu lidé i nadále vyjadřovali podporu legálnímu vedení státu a KSČ, především Alexanderu Dubčekovi jako symbolu dosavadního procesu demokratizace, ale také další představitelům moci, odvlečeným okupanty na neznámé místo do SSSR. Občanské hnutí přerostlo v neozbrojený odpor proti okupaci a za návrat našich internovaných představitelů. Podrobně o událostech 23. 8. 1968 na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/19680823.php

 

Událost ve dnech 23. 08. 1968 - 26. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V noci z 26. na 27. srpna 1968 byl v Moskvě byl podepsán tzv. Moskevský protokol, který znamenal počátek tzv. konsolidace, resp. normalizace v KSČ a v celé společnosti. V československé delegaci byli také ti představitelé KSČ, kteří byli zatčeni 21. srpna 1968 a jako vězni odvlečeni do Sovětského svazu. Moskevský protokol podepsali všichni členové československé delegace včetně Alexandera Dubčeka (který se podepsat v určitou chvíli zdráhal). Jediným, kdo odmítl podepsat byl František Kriegel. Československá delegace se hned po podpisu vrátila zpět do Československa, kde její členové byli uvítáni jako hrdinové. Obyvatelstvo neznalo obsah i závěry rozhovorů, protože text Moskevského protokolu byl tajný. Podrobnosti o událostech tohoto dne najdete na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/19680826.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.