Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 23. 03. 1968

V Drážďanech se sešli představitelé komunistických stran Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu, kde jednali o vývoji v Československu. Představitelé pěti zemí Varšavské smlouvy kritizovali politický a společenský vývoj v naší zemi, uvolnění svobody slova a údajný nárůst protisocialistických tendencí. Za Československo se schůzky účastnili první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda vlády ČSSR Josef Lenárt, místopředseda vlády ČSSR Oldřich Černík, tajemník ÚV KSČ Drahomír Kolder a první tajemník ÚV KSS Vasil Biľak.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.