Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 23. 02. 1948

ÚNOR 1948 Ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil pochod několika tisíc studentů na Hrad s cílem vyjádřit podporu prezidentu Edvardu Benešovi. Na Hradčanském náměstí byl průvod zastaven příslušníky SNB a k prezidentovi byla vpuštěna pouze skupinka 5 studentů. Tehdejší nejmladší poslanec parlamentu a účastník pochodu Josef Lesák vzpomíná na našich stránkách http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0008_06.php. Bylo dokončováno vyzbrojování Lidových milicí. Počet jejich členů vzrostl od 21. února na 15.000. Ústřední výbor Československé sociální demokracie vydal stanovisko, ve kterém potvrdil záměr sestavit novou vládu při respektování ústavy za účasti všech politických stran. Dále vyslovil souhlas s dalším znárodňováním a s účastí zástupců strany v akčních výborech. Na jednání s prezidentem Benešem potvrdili zástupci tří nekomunistických stran (Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana) záměr účasti svých ministrů v další vládě Národní fronty. Prezident je ujistil o svém záměru nejmenovat vládu, ve které by nebyli zástupci všech politických stran. Ve večerních hodinách se v pražském Obecním domě sešel přípravný výbor k ustavení Ústředního akčního výboru Národní fronty. Více na našich webových stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1948/1948_0223.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.