Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 23. 11. 1989

Kolem 16. hodiny se na Václavském náměstí v Praze shromáždilo na 300 000 demonstrantů. Vystoupení řečníků na balkónu vydavatelství Melantrich moderoval Václav Malý. Vystoupil zde herec Rudolf Hrušínský st., za Čs. stranu lidovou Richard Sacher, za SSM I. Petružela, za Čs. stranu socialistickou J. Škoda. Václav Havel přečetl prohlášení Občanského fóra. Předseda Ekumenické rady církví J. Hromádka při svém vystoupení upozornil, že »hmotně budeme mít snad méně, ale duchovně budeme bohatší«. Valtr Komárek z Prognostického ústavu se ve svém projevu přihlásil k Občanskému fóru a vyslovil požadavky pracujících. O hrozící katastrofě v ekologické oblasti promluvil J. Vavroušek. Zúčastněným se během demonstrace naskytl neobvyklý pohled. V jednom okamžiku na náměstí dorazil průvod (i s transparenty) několika tisíc dělníků z ČKD, vedených kovářem Petrem Millerem.Dosud nejpočetnější demonstrace byla ukončena státní hymnou, kterou s C&K Vocalem zazpívaly Marta Kubišová a Hana Zagorová. Studenti a herci, jezdící po celé republice, začali nabízet videokazety se záběry ze zásahu 17. 11. na Národní třídě. Na žádost studentského koordinačního výboru byli bezplatně převáženi asi 50 vozidly pražské taxislužby. Na Slovensku navštívili mj. i Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskou Bystrici a Zvolen. Protestního shromáždění v Bratislavě se zúčastnilo 60 000 osob. Vystoupil zde také Alexander Dubček. V Brně s projevy k 28 000 obyvatel vystoupili mj. Jaroslav Šabata a Jiřina Jirásková. Vedoucí tajemník pražských komunistů Miroslav Štěpán byl vypískán dělníky během projevu na mítinku dělníků a techniků ČKD Lokomotivka – Sokolovo v pražských Vysočanech. Představitelé občanské iniciativy MOST Michal Horáček a Michael Kocáb vyzvali předsedu Čs. ústředí vysokoškoláků I. Petruželu, aby SSM přestalo rozdělovat mládež, a také se konkrétně vyjádřilo k roku 1968. V Praze se konalo shromáždění vedoucích funkcionářů, velitelů a náčelníků politických orgánů ČSLA. Vystoupil zde ministr národní obrany Milán Václavík. Bylo přijato prohlášení, v němž stojí, že armáda vyjadřuje podporu ÚV KSČ a vládě. Na shromáždění byla vyjádřena připravenost armády hájit a ubránit vymoženosti socialismu, svobodu a mír v ČSSR. Večer pak vystoupil Milán Václavík ve vysílání Československé televize. Zdůraznil spojení armády s lidem, zásluhy armády a její podporu programu KSČ. Vyslovil se pro občanskou odpovědnost a proti demonstracím. Popřel účast výsadkářů ČSLA na zákroku na Národní třídě 17. 11. Řekl, že armáda nikdy nevystoupila a nevystoupí proti lidu. Představitelé iniciativy MOST Michael Kocáb a Michal Horáček ráno jednali s poradcem předsedy československé vlády Oskarem Krejčím a předali mu list delegovaných na další jednání s vládními činiteli. Další události tohoto dne na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_1123.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.