Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 22. 08. 1969

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Bylo schváleno Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 99/1969 Sb. o některých přechodných opatřeních, nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku (tzv. pendrekový zákon). Podepsali ho prezident Ludvík Svoboda, předseda vlády ČSSR Oldřich Černík a předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček. Demonstrující stoupence tak vydali trestnímu stíhání. Na základě tohoto opatření následně odsoudili samosoudci za účast na srpnových demonstracích 1.526 lidí, z toho 53 procent za výtržnictví. Tímto zákonným opatřením byl novelizován zákon č. 126/1968 Sb., který se již v září 1968 stal legislativní oporou pro možné zákazy veřejného shromáždění nebo zastavení činnosti dobrovolné organizace. To vše „v zájmu urychleného vytvoření podmínek pro normalizaci vnitřních poměrů ve státě vzniklých po 20. srpnu 1968, k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku a k upevnění veřejného pořádku.“

 

Událost dne 22. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V tovární hale pražského ČKD Vysočany byl zahájen XIV. mimořádný sjezd KSČ. Zvolil nový Ústřední výbor KSČ a orgány strany a vyslovil podporu legálně zvolenému vedení státu a dosavadnímu procesu demokratizace, potvrdil ve vedení strany Alexandera Dubčeka.. Zastupujícím prvním tajemníkem byl zvolen Věnek Šilhán. V Praze a v dalších městech se konala hodinová stávka proti okupaci. Jednotný postoj občanské společnosti, nenásilný odpor, při němž tekla krev našich občanů, jednoznačná stanoviska proti vpádu vojsk podporovala kromě delegátů XIV. sjezdu KSČ vláda, Národní shromáždění na svém permanentním zasedání. Podrobněji o událostech 22. 8. 1968 na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/19680822.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.