Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 22. 10. 1979 - 23. 10. 1979

Ve dnech 22. až 23. října proběhlo v Praze před Městským soudem soudní řízení se 6 členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) za podvracení republiky. Soud vynesl rozsudky: Petr Uhl – 5 let, Václav Havel – 4,5 roku, Václav Benda – 4 roky, Jiří Dientsbier a Otta Bednářová – 3 roky odnětí svobody nepodmíněně, Dana Němcová – 2 roky se zkušební dobou 5 let. Rozsudek potvrdil 20. října 1979 Nejvyšší soud ČSR.

 

Událost ve dnech 22. 10. 1976 - 23. 10. 1976

Konaly se volby do zastupitelských orgánů ČSSR - Federální shromáždění (Sněmovna lidu, Sněmovna národů), Česká národní rada, Slovenská národní rada. Účastnilo se jich dle oficiální zprávy 99,7 % oprávněných voličů. Pro kandidáty Národní fronty na poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění hlasovalo 99,97 % voličů. Pro kandidáty Národní fronty na poslance Sněmovny národů hlasovalo 99,97 % voličů. Deník Rudé právo si tuto, režimem vynucenou, skutečnost pochvalovalo velkým titulkem na první straně svého vydání 25. října „Náš lid znovu řekl své ANO politice naší komunistické strany“.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.