Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 21. 07. 1968

Československé ministerstvo vnitra dementovalo zprávy bulharského tisku o tajných skladech zbraní na našem území. Ministr vnitra Josef Pavel sdělil, že jediný vyšetřovaný nález zbraní byl pouze na Sokolovsku; ukrytí zbraní a jejich nález byla provokace, která měla zdramatizovat situaci v Československu. Zbraně byly nalezeny 12. července 1968 poblíž silnice u obce Mýtina na Sokolovsku. Šlo o 5 baťohů s 20 samopaly značky Thompson, 1.600 nábojů, 30 pistolí Walter s 11 rezervními zásobníky.

 

Událost dne 21. 07. 1948

Národní shromáždění přijalo zákon č. 213/1948 Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. Zákon legalizoval vznik Akčních výborů a jejich konání během únorového převratu v roce 1948 a bezprostředně poté. Byly tak legalizovány čistky mezi nekomunistickou „reakcí“ po 20. únoru 1948. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: § 1(1) Opatření akčních výborů nebo opatření učiněná na jejich návrh nebo na jejich místě, k nimž došlo v době od 20. února 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona a která směřovala k ochraně nebo k zabezpečení lidově-demokratického zřízení nebo k očistě veřejného života, jsou po právu, a to i v těch případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými předpisy. /…/

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.