Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 21. 11. 1989

Ve vnitrostranické »Operativní informaci k 21. 11. 1989 k 12. hodině« se konstatuje, že ve všech krajích byla přijata opatření, která ve své dálnopisné zprávě z 19. listopadu nařídil generální tajemník ÚV KSČ: »Pracovní skupiny ÚV KSČ, krajských a okresních výborů strany byly delegovány do rozhodujících center a podniků, aby zabezpečily jednotnou informaci a analýzu politické situace. Zabezpečována je ochrana podniků a závodů, přijata byla opatření proti pronikání nežádoucích elementů a šíření negativních jevů. Do pohotovosti byly uvedeny krajské a okresní štáby Lidových milicí. «Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš v televizním vystoupení prohlásil, že KSČ neustoupí od »socialistické cesty rozvoje« a od programu »celospolečenské přestavby«. Vyzval k obnovení pořádku a dodržování platné ústavy a zákonů. Kardinál František Tomášek podpořil ve svém prohlášení »Všemu lidu Československa« probouzející se demokratické hnutí. Představitel Koordinačního výboru Veřejnosti proti násilí (VPN) Peter Zajac přivezl z Prahy promluvu Václava Havla ke slovenské veřejnosti. Havel v ní označil VPN za rovnocenného partnera Občanského fóra a vyslovil se pro přebudování společného státu Čechů a Slováků na demokratickou federaci. VPN zveřejnila prohlášení, v němž se solidarizovala s Občanským fórem, vyhlásila obdobné požadavky (včetně podpory dvouhodinové generální stávky) a vyzvala státní moc k dialogu. Od tohoto dne se každý den až do 27. 11. 1989 konaly v Praze, Bratislavě a dalších městech republiky za účasti statisíců lidí odpolední pokojné manifestace, které v Čechách a na Moravě organizovalo Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Podrobnosti na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_1121.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.