Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 20. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Místopředseda vlády Gustáv Husák v projevu v Žiaru nad Hronom požadoval pokračování demokratizačního procesu, »... nový proud představovaný u nás soudruhem Dubčekem je tak silný v českém a slovenském národě, že není takové síly, aby mu kdokoli dveře přivíral…«

 

Událost dne 20. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Kolem 23.30 hodin přijel na Pražský Hrad sovětský velvyslanec Stěpan V. Červoněnko a oznámil presidentu Ludvíkovi Svobodovi vstup vojsk na československé území. Odůvodnil to žádostí blíže nespecifikovaných stranických a státních představitelů. Presidentu předal dopis Leonida Iljiče Brežněva se žádostí, aby převzal veškerou moc ve státě. President odpověděl, že o žádné žádosti nic neví a požadavky sovětské strany odmítl.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/19680820.php

 

Událost dne 20. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Kolem 23.00 překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky Ludvíka Svobody, předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského, předsedy vlády Oldřicha Černíka i prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka a těchto orgánů. Na přepadení Československa se tento den podílela vojska o celkovém počtu asl 165 000 mužů, 4 600 tanků a asi 25 leteckých pluků. Zde naleznete ukázku z vysílání Československého rozhlasu.

Vice informací: https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8

 

Událost dne 20. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Po celý den příslušníci československé Státní bezpečnosti za aktivní podpory náměstka ministerstva vnitra plk. Viliama Šalgoviče připravovali podmínky k večernímu zahájení okupace republiky. Totéž činili někteří konzervativní členové ÚV KSČ, později Sověty navrženi do kolaborantské tzv. „dělnickorolnické“ vlády (např. Alois Indra nebo Karel Hoffmann).

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.