Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 02. 04. 1990

Byla zrušena Národní fronta. Vznikla v roce 1945. Ve vládním programu, přijatém na první schůzi vlády, konané dne 5. 4. 1945 v Košicích, se uvádí, že „nová vláda má být vládou Národní fronty Čechů a Slováků“. Až do února 1948 se v Národní frontě sdružovaly povolené politické strany. Národní fronta měla povahu zvláštní trvalé politické koalice - byla založena na principu parity a na dohodách mezi vůdci politických stran. K zásadní změně v Národní frontě došlo v únoru 1948, kdy si „dělnická třída vytvořila revoluční cestou aparát nový, jehož nejdůležitějšími součástmi byly dělnické milice a akční výbory představující obrozenou Národní frontu". Národní fronta se stala svérázným sdružením KSČ a „obrozených“ politických stran a dobrovolných organizací. Ústava z roku 1960 zajistila vedoucí úlohu KSČ ve společnosti i ve státě, zavedla marxismus-leninismus jako státní světový názor a formulovala také obecně postavení a funkci Národní fronty: „Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem svazku pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa." (článek 6 Ústavy).

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.