Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 19. 07. 1968

Rudé právo uveřejnilo varšavské komuniké „Dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ“ a „Stanovisko předsednictva ÚV KSČ“, které kritiku pěti zemí Varšavské smlouvy odmítlo, neboť „řešení vnitřních problémů je nezadatelným právem každé země a jejího lidu“. Na podporu stanoviska předsednictva ÚV KSČ se za přítomnosti médií konaly mítinky občanů všech vrstev společnosti na závodech, v ulicích a na náměstích. Eskalovalo vzrušení občanské společnosti, její podpora vedení státu. Vedoucí představitelé 5 komunistických stran SSSR, NDR, Polska, Maďarska, Bulharska se sešli ve Varšavě na dvoudenní schůzce ve dnech 14. – 15. července 1968. Vyjádřili znepokojení nad situací v Československu a obavy o osud socialismu v naší zemi. Nejvyšší představitelé KSČ odmítli na tuto schůzku přijet. Závěrečné komuniké obsahovalo požadavky zasáhnout proti "narušování vedoucí úlohy strany, útok proti svobodě projevu v médiích", konstatování, že se "kontrarevoluční síly snaží o zvrat ke kapitalismu" a varování, že „bratrské strany vystoupí buď po první výzvě československých soudruhů nebo v případě, že bude zřejmé, že situace vyžaduje takové vystoupení a československým soudruhům bude z těch či oněch důvodů obtížné se na nás obrátit o pomoc".

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.