Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 19. 06. 1948 - 27. 06. 1948

Začal XI. všesokolský slet, jeden z posledních projevů svobody v Československu po převzetí moci Komunistickou stranou Československa. Během sletu došlo k projevům sympatií k předúnorovému vedení státu. Při mohutném pochodu Prahou vyvolávali Sokolové slávu prezidentu Benešovi a před komunistickými politiky v čele s Klementem Gottwaldem stojícími na tribuně odvrátili hlavy na opačnou stranu. Kolik lidí bylo za demonstrace na sletu vyhozeno ze zaměstnání a ze škol, kolika dalším bylo zabráněno studovat nebo získat kvalifikované zaměstnání, to už se dnes nedá zjistit. Akční výbory Národní fronty vyloučily na podzim roku 1948 ze sokolských jednot asi 11.000 členů. Následovalo nedobrovolné začlenění Sokola do »Jednotné socialistické tělovýchovy« a jeho umlčení na dlouhých 41 let.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0002.php

 

Událost dne 19. 06. 1946

Poslanci Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé zvolili Edvarda Beneše prezidentem Československé republiky.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.