Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost ve dnech 19. 04. 1956 - 20. 04. 1956

Ústřední výbor KSČ projednával na svém zasedání ve dnech 19.-20. dubna závěry XX. sjezdu KSSS (14.-25. 2.1956), na kterém Nikita Sergejevič Chruščov ve svém projevu odhalil kult osobnosti J. V. Stalina a odsoudil »chyby s ním spojené«. Diskutující členové ÚV KSČ ve svých vystoupeních hovořili o byrokratismu a nesmyslné centralizaci. K často diskutovaným tématům patřily politické procesy a kult osobnosti, který si vytvářeli i někteří členové vedení KSČ a ministři. Někteří volali po změně složení politického byra ústředního výboru. Nejvyšší představitelé strany se naopak ve svých příspěvcích obhajovali a svalovali vinu na druhé. Dubnové plénum ÚV KSČ mělo velký význam. Členové ústředního výboru se poprvé odhodlali kritizovat nejvyšší vedení strany a také politické chyby a nedostatky a přihlásili se k odpovědnosti. Neměli však odvahu požadovat rozsáhlejší změny ve vedoucích funkcích, dokonce ani odvolání nejvíce kritizovaných funkcionářů. Ústřední výbor nakonec odvolal ze všech funkcí pouze Alexeje Čepičku, zetě Klementa Gottwalda, který byl mj. ministrem národní obrany a náměstkem předsedy vlády.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/stalinismus.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.