Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 19. 11. 1989

V pražském Činoherním klubu bylo v pozdních večerních hodinách založeno Občanské fórum (OF). Sjednotily se v něm všechny dosavadní nezávislé iniciativy, představitelé církví, uměleckých svazů a další občané usilující o změnu režimu. OF v provolání podpořilo výzvu k dvouhodinové generální stávce vyhlášené studenty a herci na pondělí 27. listopadu 1989. Vyslovilo se pro dialog se státní mocí o odstoupení 8 čelných představitelů stranického a státního vedení, propuštění politických vězňů a ustavení parlamentní komise k vyšetření zákroku proti studentské manifestaci 17. listopadu na Národní třídě. Provolání podepsalo 18 aktivistů, kteří vytvořili první Koordinační výbor OF. V bratislavské Umělecké besedě se na podvečerním veřejném shromáždění uměleckých svazů, kulturních institucí a vysokých škol za účasti 500 osob ustavilo hnutí Veřejnost proti násilí (VPN). Odsoudilo zásah policie proti pražské studentské demonstraci a připojilo se k výzvě pražských herců a studentů. O den později zahájil činnost sedmičlenný koordinační výbor. Vydal základní prohlášení VPN, v němž vyzval Slováky k občanské a politické aktivitě. Nezávislá politická strana Československá demokratická iniciativa ve svém prohlášení k událostem 17. listopadu vyjádřila požadavek demise federální vlády do 25. listopadu 1989 a vytvoření přechodné »vlády občanského soužití«. Novou vládu by vytvořili zástupci vedení státu před ozbrojenou invazí pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 v čele s Alexandrem Dubčekem, představitelé nezávislého opozičního hnutí vedení Václavem Havlem a nezkompromitovaní zástupci nynější vlády. StB znemožnila konání tiskové konference v bytě signatářky Charty 77 Dany Němcové, na které měli zástupci nezávislých iniciativ a stávkujících studentů informovat zahraniční novináře o situaci v Československu a o svých úmyslech. Podobným způsobem zabránila StB schůzce Nezávislého studentského sdružení v bytě signatáře Charty 77 Václava Bendy. Předsednictvo ÚV KSČ jednalo na večerní mimořádné schůzi o politické situaci v zemi. Obrátilo se na krajské a okresní výbory KSČ, aby učinily »vše potřebné« pro »odmítnutí nepřátelských snah« a zajištění »plynulé práce, klidu a pořádku«, aby zvýšily »ofenzivnost ideologické práce« a aby vyzvaly stranické a pracovní kolektivy k rozhodnému odsouzení pokusu o »politický zvrat«. V rámci těchto opatření uvedlo do pohotovosti jednotky Lidových milicí. Pověřilo předsedu české vlády Františka Pitru, aby v televizním vystoupení události posledních hodin odsoudil a vyzval československé občany ke klidu a podpoře stranického a státního vedení. Pitra tak učinil ve 21 hodin. Přípravný výbor Československé sociálnědemokratické strany zveřejnil prohlášení, v němž oznámil obnovení činnosti strany a podpořil Občanské fórum. Více na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1989/1989_1119.php

 

Událost dne 19. 11. 1957

Prezidentem Československé republiky byl poslanci Národního shromáždění zvolen první tajemník Ústředního výboru KSČ Antonín Novotný.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.