Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 18. 08. 1989

Předsednictvo Federálního shromáždění vyjádřilo protest proti omluvě polského sejmu za účast polské armády na okupaci ČSSR v roce 1968. Dolní komora polského parlamentu (Sejm) odsoudila intervenci pěti států Varšavském smlouvy do Československa v srpnu 1968 dne 17. 8. 1989.

 

Událost dne 18. 08. 1989

Rudé právo zveřejnilo prohlášení vlády ČSSR, v němž žádá občany o zachování klidu a pořádku 21. srpna 1989. Případný zásah proti demonstracím byl formulován pro policejní jednotky následovně: »V případě, že budou pořádána tzv. tichá korza, bude prováděna perlustrace a předvádění aktivně vystupujících osob na útvary SNB. Dojde-li k podpisovým akcím, verbálním útokům či spontánním projevům odporu proti stranickému, státnímu vedení a politice KSČ, nastoupí pořádková jednotka, která provede vytlačení davu z prostoru a jeho rozptýlení. Když i přes prováděná opatření dojde k masovému protispolečenskému vystoupení, budou nasazeny pořádkové síly k provedení nutného rozhodného zákroku a obnovení veřejného pořádku, s využitím technických prostředků.«

 

Událost dne 18. 08. 1968

Československá televize vysílala na svém prvním programu rozhovor Vladimíra Škutiny s Janem Werichem v pořadu z cyklu Co tomu říkáte, pane Werich?, kde populární umělec kromě jiného říkal, »Nikdy jsem nebyl členem žádné strany, nejsem a doufám nebudu… Já to konstatuju. A konstatuju taky, že naše komunistická strana si činí nárok na to, aby měla vedoucí místo ve státě. Prosím. To je možný. Víte, ten, kdo dovede zajistit ve státě občanovi bezpečnost tělesnou i duševní, blahobyt tělesný i duševní a bez rozdílu barvy pleti, bez rozdílu víry, pro jeho děti, a kdo dovede zajistit občanovi ve státě právo na pravdu a právo na omyl, tak taková osoba, ať už je to osoba fyzická nebo osoba právnická, beze sporu má nárok na vedoucí místo. Ovšem postup je ten, že nejdřív to musí udělat a pak teprve může uplatňovat ten nárok…«

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.