Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 18. 06. 1971

Nejvyšší soud České socialistické republiky vynesl rozsudek nad členy Hnutí revoluční mládeže za podvracení republiky – Ivanem Dejmalem, Jaroslavem Baštou, Janem Frolíkem, Pavlem Šremerem, Sibylle Plogstedtovou, Petruškou Šustrovou, Petrem Uhlem. Odsouzeni byli za »podvracení republiky« a měli se ho dopustit tím, že se od listopadu 1968 »zapojili do činnosti skupiny, která se zabývala koncipováním a rozšiřováním protistátních písemností za účelem vyvolání odporu veřejnosti proti současné politice a vedoucím činitelům v ČSSR s cílem docílit na základě takto vyvolaného odporu odstranění socialistického státního zřízení republiky«. Tento soud byl prvním politickým procesem po roce 1968. Obžaloba byla vykonstruována na základě vynucených doznání, ale postavena na ideologicky překroucených faktech. Členové převážně studentského Hnutí revoluční mládeže se snažili podkopávat nastupující normalizaci ve jménu radikálně levicových hodnot. Odsouzení do vězení je nezlomilo a značná část z nich se ve druhé polovině 70. let aktivně zapojila do činnosti disentu.

 

Událost dne 18. 06. 1968

Poprvé od nástupu komunistického režimu v roce 1948 byla v Praze uctěna památka československých parašutistů, kteří v roce 1942 provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha. Odbojáři položili věnce k pamětní desce na zdi kostela sv. Karla Boromejského v Resslově ulici. Vzpomínky se se společně s politickou reprezentací zúčastnili i zástupci církví. Na Staroměstském náměstí pak na shromáždění promluvil předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský. Prezident republiky Ludvík Svoboda parašutistům udělil in memoriam vysoká státní vyznamenání.

 

Událost ve dnech 18. 06. 1958 - 21. 06. 1958

V těchto dnech probíhal v Praze ve Sjezdovém paláci XI. sjezd KSČ. Odehrával se v období po odhalení Stalinových zločinů na XX. sjezdu KSSS a po maďarském povstání v roce 1956. KSČ tyto otřesy přežila a v Československu nedošlo k zásadnímu narušení daného stavu a XI. sjezd se proto zaměřil na »dovršení budování socialismu v Československu«. Prvním tajemníkem KSČ byl zvolen Antonín Novotný.

 

Událost dne 18. 06. 1946

Edvard Beneš zvolen kandidátem Národní fronty Čechů a Slováků na prezidentský úřad.

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.